Hoewel het weer heerlijk is en dit in alles lijkt op "spring-training" is het tot nader order niet toegestaan om gebruik te maken van de velden. Dit is zowel veld als gravel-strook.

We hebben de afgelopen jaren een goede verstandhouding opgebouwd met de gemeente, wat onder andere in de renovatie heeft geresulteerd. Laten we deze niet op het spel zetten door toch de velden op te gaan. Zodra de velden worden opengesteld, zullen we dit door middel van de website en Facebook bekend maken.

Bestuur The Orioles

Ook in 2019 organiseert de Ronde Tafel uit Berkel en Rodenrijs weer een gigantisch concert: Concert at the Park. En ook dit jaar worden The Orioles weer gevraagd om mee te helpen.

Met ingang van seizoen 2019 gaat The Orioles een samenwerking aan met Future Stars/Shurty Tremus. Hiermee denkt de vereniging nog meer kansen te kunnen bieden aan enthousiaste en/of talentvolle spelers en speelsters.

Maandagavond 18 februari is de jaarlijkse ledenvergadering. Agenda en notulen van vorige jaar worden de komende tijd op aanvraag beschikbaar gesteld. Houdt website en Facebook in de gaten hiervoor, maar noteer de datum/tijd vast in de agenda.

Maandag 18 februari 2019 vanaf 20:00 uur.

Tijdens een redelijk bezochte nieuwjaarsreceptie waren de leden van The Orioles in de gelegenheid om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkenpasdag op ZONDAG 9 DECEMBER vanaf 10.00 uur (Beeball t/m aspiranten).

Indeling per team volgt nog. Graag in team-app vermelden.

Al vanaf 2012 nemen we deel aan het sponsorprogramma van Sponsorkliks. In eerste instantie alleen maar met een banner, later was de banner ook niet meer zichtbaar. We willen nu Sponsorkliks hernieuwd en meer onder de aandacht brengen.

Tijdens een druk bezocht gala op 17 november, zijn de verschillende awards uitgereikt bij de senioren-teams.