• In eerste instantie is de ALV van 2024 vastgesteld op woensdag 14 februari. Een aantal leden hebben aangegeven dat dit samenvalt met Valentijnsdag en daarom niet de voorkeur heeft. Hierom is besloten om de ALV een week op te schuiven en te houden op woensdag 21 februari in de kantine.

    Het streven van het bestuur is om in het weekend van 10 februari de stukken aan de leden beschikbaar te stellen.